Často dostávám tyto otázky:

 

Kolik terapií budu muset absolvovat?

Počet terapií se různí podle závažnosti řešené situace, většinou klienti přijdou dvakrát až třikrát. 

Kolik času budu potřebovat na terapii?

Většinou první sezení bude vyžadovat delší sezení, asi 2 hodiny, další sezení je kratší.

Je metoda EFT bezpečná?

Ano, je bezpečná, a to i pro malé děti.

Jaké jsou přednosti EFT?

Tato metoda má 98% úspěšnost a pomáhá i tam, kde jiná léčba selhala.   

Při této metodě nejste ovlivněni žádnou sugescí, klient si sám určuje rozsah otevřenosti a intimity.

 

Kolik Vás to bude stát?

Cena za první hodinu terapie je 600 Kč,

další hodina je podle náročnosti odstraňovaného problému